İç Paydaş Anketi Özet Raporları 2022-2023 Güz Dönemi

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Özet Raporu
İdari Personel Memnuniyet Anketi Özet Raporu
Öğrenci Memnuniyet Anketi Özet Raporu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email