EnglishTurkish

Toplumsal Katkı Süreçleri

TOPLUMSAL KATKI

 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, “İnsan merkezli bir eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak’’ misyonu doğrultusunda, toplumsal katkı faaliyetlerini etkin ve sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca kurumun yaklaşımını bütüncül ve somut ifadelerle sunmak, kuruma ve şehre özgü yönleri belirtmek amacıyla EBYÜ Toplumsal Katkı Politikası bir çalıştay düzenlenerek paydaşların katılımı ve katkılarıyla revize edilmiştir.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, kalkınmada öncelikli iller arasında yer alan Erzincan ilinde, girişimcilik ruhunun canlandırılması yoluyla da topluma hizmet sunmayı amaçlamaktadır (2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 65). Bu kapsamda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, kamu-sanayi-üniversite iş birliği faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve sanat hayatına katkıda bulunacak faaliyetlere de öncelikli planları arasında yer vermektedir (2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 66).

 

Stratejik plan hazırlanması çerçevesinde tüm yetkinlikler ve ürün/hizmetlerle ilgili ayrıntılı bir durum analizi gerçekleştirilmiştir (2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 21), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin diğer hususlarla birlikte toplumsal katkı hususunda da güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiş, bu süreçte karşılaşabileceği muhtemel tehditler ve fırsatları içeren yol haritası belirlenmiştir (2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 18). Bu kapsamda 2020-2024 Stratejik Planı’nda toplumsal katkı konusunda Üniversitenin sahip olduğu güçlü yönler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 • Kamu-Sanayi-Üniversite iş birliği çerçevesinde yer alan paydaşlarla şimdiye kadar geliştirilen ilişkilerin güçlü olması,
 • Üniversitemiz bünyesinde bölgeye hizmet verebilecek donanım ve personele sahip olan Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ve fakülteler bünyesinde birçok laboratuvarın bulunması,
 • Bazı fakültelerimizin ilgili dış paydaşlarıyla daha etkin faaliyetler yürütmesi,
 • Üniversitenin sosyal sorumluluk projeleri yapıyor olması,
 • Toplumu ilgilendiren ve üniversitesi bünyesinde bulunan tüm disiplinlerde bilgilendirilme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması,
 • Eğitim ve Sağlık başta olmak üzere farklı disiplinlerde de birçok uygulama dersinin, ilgili kurum ve kuruluşlarda topluma ve kurumlara destek verecek şekilde yürütülmesi,
 • Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezi’nin yaşam boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında toplumun çeşitli kesimlerine yönelik eğitim programları düzenlemesi,
 • Topluma hizmet uygulamaları gerçekleştirilmesi,
 • Sivil toplum kuruluşlarında görev alan akademik personelin olması.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda PUKÖ döngüsünün kontrol aşaması kapsamında toplumsal katkı konusundaki zayıf yönler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 • Öğretim elemanlarının iş yükü yoğunluğu nedeniyle toplumsal katkı faaliyetlerine yeterli zaman ayıramamaları,
 • Atama ve yükseltme kriterlerinde toplumsal katkı niteliğindeki faaliyetlere yer verilmemesi,
 • Şehir-Üniversite ilişkisinin yeterli düzeyde olmaması,
 • Topluma yönelik kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin yetersiz olması,
 • Topluma yönelik proje ve çalışmaların tanıtımının yazılı, görsel medyada ve genel ağda yeterince yapılamaması,
 • Kamu ve STK’larla birlikte çalışılması gereken faaliyet alanlarının belirlenmesinde eksiklikler olması,
 • Toplum sorunlarına yönelik yapılan çalışmaların ödüllendirilmesinde eksiklikler olması.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda, toplumsal katkı kapsamındaki zayıf yönlerin geliştirilmesi için alınacak önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 • Başta yerel ve ulusal paydaşlar olmak üzere bütün toplum kesimleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan temas ve ziyaretlerin artırılması; ilişkilerin kurumsallaştırılması amacıyla yenilikçi süreçler geliştirilmesi,
 • Topluma yönelik kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin yazılı, görsel ve internet medyasında tanıtımının yapılması,
 • Doğrudan topluma yönelik faaliyetlerde karşılıklı görüş alış-verişi yapılması için paylaşım toplantılarının düzenlenmesi,
 • Toplumsal sorunların çözümüne yönelik ilgili kamu kurumları ve STK’larla iş birliği yaparak bir ödül sistemi kurulması,
 • Toplumsal çalışmaların duyurusuna yönelik çalışmaların artırılması,
 • Toplumu bilgilendirmek için yazılı, görsel ve internet medyasında daha çok çalışmanın yapılması.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2020-2024 yılları arasında ulaşmaya çalıştığı beş ana amacından birini “A5-Toplumsal Sorumluluğa Sahip Bir Kurum Oluşturmak” olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşmak için 2 hedef ve bu hedefler için toplam 6 performans göstergesi tanımlamıştır (2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 73). Üniversitemizin toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda 2020 yılında gerçekleştirilen proje, seminer, söyleşi, eğitim, kurs vb. faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

 

 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde engelliler için elektrikli akıllı tekerlekli araç ve şarj istasyonu tasarımı ve uygulaması projesi gerçekleştirilmiştir.
 • Üniversiteye hazırlanan gençlerin kariyerlerini yetenekleri doğrultusunda planlamaları için Erzincan’daki liselerde “Lise Kariyer Buluşmaları” adıyla etkinlikler düzenlenmiş ve söyleşiler yapılmıştır.
 • Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, doğal afetler ve orman yangınlarına, kadına karşı şiddete ve COVID-19 pandemisine ayrı ayrı dikkat çekmek için basın mensupları ve halkın katılımı ile etkinlikler düzenlenmiş ve gerek yerel gerekse de ulusal basında yer alarak farkındalık oluşturulmuştur.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, “Bir Dokunuş Bin Umut” projesi kapsamında Erzincan 13 Şubat İlkokulu ile İnönü İlkokulu öğrencilerinden maddi durumu iyi olmayanlara giyecek yardımında bulunulmuştur. Öğrencilerin maddi durumları ifşa edilmeden dağıtım gerçekleştirilmiştir.
 • İlahiyat Fakültesi bünyesinde bulunan akademisyenler tarafından Youtube, Zoom vb. platformlar aracılığıyla ailevi, dini ve milli konularda seminer, söyleşi türü on dört farklı faaliyet gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2021 yılı için birçok etkinlik planlanmıştır.
 • Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü bünyesinde, Üniversitedeki engelli öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili sorunlarını belirleyip çözmek amacıyla uzaktan eğitim verilmiştir. Bu faaliyet kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde bulunan engelli öğrencilerin %40’ına ulaşılmıştır.
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “Sağlığın Korunması” konulu bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur.
 • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından teknoloji bağımlılığı ve dijital bağımlılık konusunda gençlerle dijital ortamda bir araya gelinerek bilgilendirme yapılmıştır.
 • İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, İliç Halk Eğitim merkezinin de katkıları ile yerel halka geleneksel el sanatları kursu verilmiş ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ayrıca, topluma hizmet kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Bölümleri ile Eczacılık Fakültesi’ndeki akademisyenlerin katılımlarıyla COVID-19 pandemisi ile mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı formülasyonlar çerçevesinde “el antiseptiği” üretimi yapılmış ve Erzincan’daki diğer kurumlarda da kullanımı sağlanmıştır.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, “Yerel, Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Girişiminde İlk Adım Semineri ve Kök Hücre Bağışı” konulu söyleşi düzenlenmiştir.

Dış paydaşlarla iş birliği kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Türkiye Yeşilay Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzincan Şubesi arasında bağımlılıklarla etkin mücadele etmek amacıyla koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Üniversitemiz rektörlük makamında gerçekleşen protokole Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Şube Başkanı Faruk Kocatürk, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Fatih Ertugay ve Üniversitemiz Yeşilay Komisyonu üyeleri katılmıştır. Bu protokolün kapsamı, bağımlılıkla mücadelede tüm etkinlik ve faaliyetleri içermektedir.

 

Toplumsal katkı politika, strateji ve hedeflerinin izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerden topluma hizmet kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve gelecek planlamalarına yönelik bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler Üniversitemiz Toplumsal Katkı Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve toplumsal katkı süreçlerinde belirlenecek öncelikli alanlar doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi teşvik edilecektir.

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastane Sağlık Hizmetleri, Test/Analiz/Danışmanlık Hizmetleri, Bilirkişi Hizmetleri, Diş Sağlığı Hizmetleri, Yaşam Boyu Eğitim ve Sertifika Programları, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Topluma Yönelik Kültürel, Sportif ve Sanatsal etkinlikleri gerçekleştirirken hâlihazırdaki kurulu fiziksel alt yapısı ve yetişmiş insan kaynağını kullanmaktadır. Öncelikle Üniversite bünyesinde yer alan akademisyenlerin yürüttükleri bilimsel ve teknik çalışmalar ve yetiştirmiş olduğu kaliteli, sosyo-kültürel açıdan donanımlı ve farkındalığı yüksek bireyler en önemli  toplumsal katkı kaynaklarıdır. Ayrıca, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ndeki laboratuvarlar eğitim öğretim amacıyla kullanılmakla birlikte, birçoğu kurum dışı araştırmacılar ile toplumda ihtiyaç duyan bireyler için farklı disiplinlerde hizmet sağlamaktadır.

 

Toplumsal katkı projelerindeki maddi kaynaklar temel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi Üniversitenin kendi öz kaynakları ile yapılan (BAP, SKS vb.), diğeri ise dış kaynaklarla yapılan projelerdir. (TÜBİTAK, Valilik vb.) Üniversitenin kendi kaynakları ise bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması için ayrılan bütçe ile birim bütçelerini kapsamaktadır. Bilimsel projelerin yürütülmesi için sağlanan kaynak EBYÜ BAP birimi tarafından, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Dış kaynaklar ise bilimsel araştırmalar için TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonları, Milli Eğitim Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası veya mensupları tarafından yapılanlar başta olmak üzere çeşitli bağışlardan oluşmaktadır.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda toplumsal sorumluluğa sahip

kurum oluşturmak amacıyla “Üniversitenin Şehir ve Toplumsal Gelişimine Katkıda Bulunulması” hedefi doğrultusunda 117.000 TL maliyet tahmininde bulunulmuştur. Ayrıca “Toplumun Kalkınmasına Yönelik Bilimsel Çalışmaların Artırılması” hedefini gerçekleştirmek için 475.000 TL maliyet tahmini öngörülmüştür (2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 89-90).

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, stratejik planında yer alan “Toplumsal Sorumluluğa Sahip Bir Kurum Oluşturmak” amacı ile “Toplumun Kalkınmasına Yönelik Bilimsel Çalışmaların Artırılması” hedefi doğrultusunda toplumsal katkının Üniversite için önemi belirtilmiştir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin toplumsal katkı performansının izlenebilmesi ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla Toplumsal Katkı Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu doğrultuda performans göstergelerinin periyodik ölçme ve değerlendirme çalışmalarına 2021 yılında başlanması planlanmaktadır. Yapılacak her bir etkinlik sonunda elde edilen veriler tek elde toplanarak eksiklikler ve iyileştirmeye açık yönler ile alınacak tedbirler belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Topluma hizmet faaliyetlerinin performans değerlendirmesi, Toplumsal Katkı Komisyonu tarafından her yılın Aralık ayının ilk haftasında yapılacaktır. Komisyon, tamamlanacak olan yıl için değerlendirmesini yaparak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca Komisyon, bir sonraki yıl için önerilerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’ne sunacaktır.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda beş temel amacından birini “A5-Toplumsal Sorumluluğa Sahip Bir Kurum Oluşturmak” olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşmak için 2 hedef belirlenmiştir. Bunlardan biri “Üniversitenin Şehir ve Toplumsal Gelişimine Katkıda Bulunulması” ve diğer bir hedef “Toplumun Kalkınmasına Yönelik Bilimsel Çalışmaların Artırılması” olarak belirlenmiştir (2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 73). “Üniversitenin Şehir ve Toplumsal Gelişimine Katkıda Bulunulması Hedefi” için toplam dört adet performans göstergesi belirlenmiştir. Bu performans göstergeleri:

 • Performans Göstergesi (PG5.1.1) : Sosyal sorumluluk proje sayısı
 • Performans Göstergesi (PG5.1.2) : Mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı
 • Performans Göstergesi (PG5.1.3) : Dış paydaşlarla yapılan işbirliği anlaşmaları Sayısı
 • Performans Göstergesi (PG5.1.4) : Dış paydaşlarla yapılan etkinlik sayısı

 

“Toplumun Kalkınmasına Yönelik Bilimsel Çalışmaların Artırılması” hedefi içinse iki adet performans göstergesi belirlenmiştir. Bu performans göstergeleri:

 

 • Performans Göstergesi (PG5.2.1): Endüstri ile yürütülen ortak proje sayısı
 • Performans Göstergesi (PG5.2.2): Dış paydaşlarla birlikte yapılan proje sayısı

 

Toplumsal katkı hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ve performansını izlemek amacıyla EBYÜ 2020-2024 Stratejik Planı’nda hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerle ilişkili performans göstergeleri 2020-2024 arasındaki her bir yıl için tanımlanmıştır (2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 89-90). 2020 yılı için hedeflerin gerçekleşme yüzdesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Raporu’nda sunulmuştur. COVID-19 pandemisi nedeniyle performans göstergelerinden “Dış Paydaşlarla Yapılan İşbirliği Anlaşmaları Sayısı” dışındaki göstergelerde hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Performans göstergelerinin periyodik olarak her altı ayda bir izlenmesi ve gerekli hallerde önlem alınması izleme ve değerlendirme raporları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email