Uluslararasılaşma Süreçleri

Uluslararasılaşma

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, stratejik hedef olarak belirlediği uluslararasılaşma stratejisi için üniversitenin uluslararası boyutta tanınırlığının artırılması, üniversitede uluslararası ve zengin kültürlü bir atmosfer sağlamak ve eğitim-öğretim süreçlerinde evrensel bir boyut kazanmak amacıyla Uluslararasılaşma Politikasını belirlemiş ve paydaşları ile ilan yoluyla paylaşmaktadır.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, bünyesindeki birimlere yayılmış olarak anlaşmalar, protokoller, ortak bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir.

 

Her yıl stratejik plandaki uluslararasılaşma göstergeleri yıl sonu raporlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

 

EBYÜ uluslararasılaşma süreçleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde organizasyonel yapılanma yönerge ile belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, süreci izleme açısından katılımcılardan anketler aracılığıyla görüş almakta ve buna göre iyileştirme çalışmaları yürütmektedir. Uluslararasılaşma süreçleri birimlerin Erasmus Koordinatörleri aracılığıyla yaygınlaştırılmaktadır. Ayrıca, uluslararası öğrenci kabul sürecinde hazırlanan kılavuz içeriklerini, gerçekleştirilen tüm işlemleri ve Üniversitemize başvuruda bulunan ve kabul edilen öğrenci istatistiklerini kapsayan yıllık rapor hazırlanmaktadır.

 

Uluslararası hareketlilikler için AB tarafından tahsis edilen Erasmus bütçeleri, proje kapsamında belirlenen miktarlarda harcanmakta ve harcamalar sürekli izlenmektedir. Hareketlilik bütçesi kullanılırken tüm birimlerin faydalanmasına özen gösterilerek dağılım gerçekleştirilmektedir.

 

EBYÜ bünyesinden hareketliliğe katılan ve tanıtım faaliyetleri sonucunda Üniversitemizde gerek eğitim almak gerek uluslararası boyutlu etkinliklere katılmak isteyen katılımcıların istatistikleri kaydedilmekte ve izlenmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı‘nın 4. bölümünde uluslararasılaşma stratejik hedefine ait performans göstergeleri belirlenmiştir. Stratejik hedeflere erişim durumu göstergelere dayanarak her yıl değerlendirilmekte, raporlanmakta ve gerekli görülen durumlarda iyileştirme yapılmaktadır.

 

AB bünyesindeki projelerde, proje amaçlarına ulaşma durumunun değerlendirilmesi için kapsamlı bir öz değerlendirme raporu hazırlanmaktadır. Pandemi nedeniyle uzatılan AB kapsamındaki projeler henüz tamamlanmadığı için 2020 yılı öz değerlendirme raporu hazırlanmamıştır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email