Kurumsal Değerlendirme Ölçütleri

 

Kurum Dış Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.1)
Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi (2020)
Sağlık Bilimleri Enstitüleri İç Değerlendirme Raporu Kılavuzu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email