Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

 

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri