Kurumsal Değerler

İnsana saygı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi paydaşları, birbirlerine ve hizmet sundukları tüm bireylere karşı insan merkezli olarak çalışmayı kendilerine ilke edinirler.

 

Toplumun sorunlarına duyarlılık

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi paydaşları, görev alanlarına göre içinde yaşadığı toplumun, bölgenin ve ülkenin toplumsal sorunlarına en üst düzeyde duyarlıdırlar.

 

Bilimsel özgünlük ve özgürlük

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin bilim insanları, her türlü akademik etkinliklerinde bilimsel etiğe bağlı olarak özgür bir düşünce ile bölgenin, ülkenin ve insanlığın sorunlarını özgün bir bakış açısı ile çözmeyi ilke edinir.

 

Adalet ve eşitlik

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi paydaşları, sundukları hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket ederler.

 

Mükemmeli aramak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi toplumsal hizmette, bilimsel çalışmalarda ve verdiği eğitimde her zaman mükemmel olmayı amaçlar.

 

Evrensellik

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, özülküsünün bir gereği olarak bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alır.

 

Çevre bilinci

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çalışanları, çevre ve doğal dengenin korunmasına yönelik olarak üst düzeyde duyarlılık gösterirler.

 

Şeffaflık

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, mevcut durum ve faaliyetleri ile bilginin ulaşılabilir, somut ve anlaşılabilir olabilmesi için en üst düzeyde şeffaflık ilkesine bağlı olarak hareket eder.

 

Verimlilik

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, mevcut kaynaklarını çıktıya dönüştürmek için kaynaklarını en uygun olarak kullanacak şekilde maksimum çıktıyı hedeflemektedir.

 

Katılımcılık

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, paydaşlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılım anlayışıyla hareket etmektir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email