Uluslararasılaşma Belgeleri

Uluslararasılaşma politikası

 

Kanıt A4.1 Anlaşmalı Üniversiteler-Erasmus.pdf
Kanıt A4.2 İkili Anlaşmalar Listesi 2019-2020.pdf
Kanıt A4.3 2020-2024 Stratejik Planı Uluslararasılaşma Göstergeleri.pdf
Kanıt A4.4 İkili Anlaşmalar Faaliyet Raporu 2019-2020.pdf

 

————————————————————————————————————————————

Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

 

Kanıt A4.6 Erasmus Hareketliliği Yabancı Dil Sınavı Memnuniyet Anketi.pdf
Kanıt A4.5 Erasmus Değerlendirme Anketi.pdf
Kanıt A4.7 EBYÜ Erasmus Koordinatörleri Listesi.pdf
Kanıt A4.8 2020-2021 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kabul Süreci.pdf

 

————————————————————————————————————————————

Uluslararasılaşma kaynakları

 

Kanıt A4.9 Erasmus Bütçesi-2020.pdf
Kanıt A4.10 Erasmus Bütçesi-2021.pdf

 

————————————————————————————————————————————

Uluslararasılaşma performansı

 

Kanıt A4.11 EBYÜ-Erasmus Personel Hareketliliği.pdf
Kanıt A4.12 EBYÜ-Erasmus Öğrenci Hareketlilik Sayıları.pdf
Kanıt A4.13 Erasmus Final Raporu.pdf
Kanıt A4.14 2019-2020 eğitim-öğretim yılı gelen giden öğrenci sayısı.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email