İç Kontrol Eylem Planı

 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

Üniversitemize Ait Değerlendirme Raporları
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email