Eğitim Öğretim Belgeleri

 

Eğitim Öğretim Kalite Süreçleri Uygulama Takvimi

 

 

 

Paydaş Görüşleri Belirleme Rehberi

 

 

 

Öğrenme Çıktısı Türleri

Öğrenme Yöntemleri

Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Raporu-Toplantı Kaydı
Bölüm Eğitim-Öğretim Değerlendirme Raporu-Toplantı Kaydı
Birim Eğitim-Öğretim Değerlendirme Raporu-Toplantı Kaydı
 Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Raporu                    
Bölüm Eğitim-Öğretim Değerlendirme Raporu                     
Birim Eğitim-Öğretim Değerlendirme Raporu                      
 

 Enstitü Formları

 

 

ABD-Öğretim-Elemanı-Ders-Değerlendirme-Raporu-Formu

                    
 

 ABD-Eğitim-Öğretim-Değerlendirme-Raporu-Formu

                     
 Enstitü-Eğitim-Öğretim-Değerlendirme-Raporu-Formu                  

 

Programların tasarımı ve onayı

 

Kanıt B1.1 Bilgisayar Mühendisliği Programı Bölüm, Birim ve Üniversite Onayı.pdf
Kanıt B1.2 Bilgisayar Mühendisliği Program Tasarımı ve YÖK Onayına Sunulması.doc
Kanıt B1.3 Hemşirelik Programı Güncelleme Faaliyetleri.pdf
Kanıt B1.4 TYYÇ-Program Çıktıları İlişkisi Örnekleri.pdf
Kanıt B1.5 Uzaktan-Karma Program Tasarım ve Onayı.pdf
Kanıt B1.6 Program Tasarım ve Onayı Süreç İzleme Formu.docx

————————————————————————————————————————————

Programın ders dağılım dengesi

 

Kanıt B1.7 Ders Dağılımı ve Buna Yönelik İlkeler.docx
Kanıt B1.8 Zorunlu-Seçmeli Ders Dağılımına İlişkin Yönetmelik Hükümleri.pdf
Kanıt B1.9 Zorunlu-Seçmeli Ders Dağılımını Gösteren Örnek Müfredat.pdf

————————————————————————————————————————————

Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

 

Kanıt B1.4 TYYÇ-Program Çıktıları İlişkisi Örnek.pdf
Kanıt B1.10 AKTS Ders Bilgi Paketi Örneği.png
Kanıt B1.4a Diğer Programdan Alınan Seçmeli Derslerin Program Çıktılarıyla Uyumu.pdf

————————————————————————————————————————————

Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

 

Kanıt B1.11 Staj ve Projeler İçin Öğrenci İş Yükü Kredisinin Tanımlanması.pdf
Kanıt B1.12 Değişim Programı Öğrenci İş Yükü Kredisi Olarak Tanınması.pdf
Kanıt B1.13 Değişim Programları İş Yükünün Tanınması ve Transferi.pdf
Kanıt B1.14 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Transferi.pdf
Kanıt B1.15 İş Yükü Sorusu İçeren Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi.docx

————————————————————————————————————————————

Ölçme ve değerlendirme sistemi

 

Kanıt B1.16 Öğrenci Bilgi Sistemi Ekran Görüntüsü.png
Kanıt B1.17 Dezavantajlı Öğrenciler için Talep Yazısı.pdf
Kanıt B1.18 Ölçme değerlendirme sorunu hakkında yönetmelik değişikliği talebi.pdf
Kanıt B1.19 Pandemi Sürecinde Ölçme Değerlendirme Değişikliği Yapılan Senato Kararı.pdf
Kanıt B1.20 Ölçme Değerlendirme Tutarlılık Analizi.xlsx
Kanıt B1.21 Uzaktan Öğretim Genel Kriterler.pdf
Kanıt B1.22 Uzaktan Öğretim Süreci Uygulama Esasları.pdf
Kanıt B1.23 Kampüs Sınavları – Bilgilendirme – EBYÜ.pdf

————————————————————————————————————————————

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi

 

Kanıt B2.1 EBYÜ KGS Uygulama Rehberi.docx
Kanıt B2.2 Önceki Öğrenmelerin Kabul edilmesi-Muafiyet işlemleri Örneği. docx.pdf
Kanıt B2.3 Öğrenci Kabulü İle İlgili Paydaşların Bilgilendirimesine Örnekler.pdf

————————————————————————————————————————————

Öğretim yöntem ve teknikleri

 

Kanıt B3.1 Öğrenme Yönetim Sistemi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri.pdf
Kanıt B3.2 Öğrenci Geri Bildirim Örnekleri.pdf
Kanıt B3.3 Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi.pdf
Kanıt B3.4 Öğrenci Temsilcisinin Senatoya Katılımı Kararı.pdf
Kanıt B3.5 Uzaktan Eğitim Süreci Eğitici Eğitimi.png

————————————————————————————————————————————

Ölçme ve değerlendirme

 

Kanıt B3.1 Öğrenme Yönetim Sistemi Ölçme – Değerlendirme Etkinlik Örnekleri.pdf

————————————————————————————————————————————

Öğrenci geri bildirimleri

 

Kanıt B3.6 Öğrenci Geri Bildirim Başvuru Sayfası Görseli.png
Kanıt B3.7 Canlı Destek Sayfası Görseli.png
Kanıt B3.8 Uzaktan Eğitim 2020-2021 Bahar Dönemi Uygulama Esasları.pdf
Kanıt B3.9 Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi.pdf

————————————————————————————————————————————

Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

 

Kanıt B4.4 Ders Dağılımı Fakülte Kurulu Karar Örneği.pdf
Kanıt B4.5 EKEV Protokolü.pdf
Kanıt B4.1 Kadro Talep Standart Form Örnekleri.pdf
Kanıt B4.2 Ders Görevlendirmeleri Örnek Bölüm Kurulu Kararı.pdf
Kanıt B4.3 40-a Görevlendirme Örneği.pdf

————————————————————————————————————————————

Öğretim yetkinliği

 

Kanıt B4.6 Uzaktan Eğitimi Süreci Eğiticilerin Eğitimi.pdf
Kanıt B4.7 Eğiticilerin Eğitimi.png

————————————————————————————————————————————

Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

 

Kanıt B4.8 2020 EKEV Bilim Sanat Ödülleri.pdf

————————————————————————————————————————————

Öğrenme ortamı ve kaynakları

 

Kanıt B5.1 Öğrenme Yönetim Sistemi – Moodle.png
Kanıt B5.2 Öğrenme Yönetim Sistemi.png
Kanıt B5.3 Canlı Ders Sistemi.png
Kanıt B5.4 Öğrenci Geri Bildirim Örnekleri.pdf

————————————————————————————————————————————

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

 

Kanıt B5.5 Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinlik Örnekleri.pdf

————————————————————————————————————————————

Tesis ve altyapılar

 

Kanıt B5.6 Bina ve Tesis Erişim ve Kullanımına İlişkin Yöntem ve Yönergeler.pdf
Kanıt B5.7 Uzaktan Eğitim Merkezi-ERUZEM.pdf
Kanıt B5.8 2019-2020 Öğrenci ve Akademik Personel Sayıları.pdf

————————————————————————————————————————————

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi

 

Kanıt B6.1 Kalite Süreçleri Uygulama Takvimi.xlsx
Kanıt B6.2 Yeni Mezun Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.3 Mezun Öğrenci Program Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.4 Öğrenci Program Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.5 Öğretim Elemanı Program Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.6 Dış Paydaş Program Değerlendirme Anketi.docx

————————————————————————————————————————————

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email