Yönetim Sistemi Belgeleri

Yönetim modeli ve idari yapı

 

Kanıt E1.1 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan 2020 Yılı Değerlendirme Raporu.pdf
Kanıt E1.2 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Raporu Resmi Yazısı.pdf
Kanıt E1.3 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı İzleme Raporu.pdf
Kanıt E1.4 2020 Yılı İç Kontrol 1. Dönem Değerlendirme Raporu.pdf
Kanıt E1.5 2020 Yılı İç Kontrol Yılsonu Değerlendirme Raporu.docx
Kanıt E1.6 Dış Tetkik.jpeg
Kanıt E1.7 FR-171 İç Tetkik Raporu ve Soru Listesi.xlsx
Kanıt E1.8 Genel Sekreterlik Yönetim Gözden Geçirme Raporu.pdf
Kanıt E1.9 Görev Tanımı Formu 2.docx
Kanıt E1.10 Görev Tanımı Formu 3.docx
Kanıt E1.11 Görev Tanımı Formu 1.docx
Kanıt E1.12 İA-020 Akademik Personel Kurum içi Görevlendirilmesine İlişkin İşlem Süreci.docx
Kanıt E1.13 İA-186 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci.docx
Kanıt E1.14 İA-327 Belge Talep İşlemleri İş Akışı.docx
Kanıt E1.15 IK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi.xlsx
Kanıt E1.16 OŞ-001 Üniversite Organizasyon Şeması.docx
Kanıt E1.17 OŞ-008 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması.docx
Kanıt E1.18 PL-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx
Kanıt E1.19 PL-011 2020 Yılı KYS İç Tetkik Planı.xlsx
Kanıt E1.20 Düzeltici Faaliyet.jpg
Kanıt E1.21 İç Tetkik Raporu.jpg
Kanıt E1.22 İkiz Görevlendirme ve Görev Devri Formu.jpg
Kanıt E1.23 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uyum Eylem Planı (2021).xlsx
Kanıt E1.24 2020 Yılı Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx
Kanıt E1.25 2020-2024 Stratejik Planı Bilgilendirme Toplantısı.jpg
Kanıt E1.26 LS-002 2020 Yılı Düzeltici Faaliyet Takip Listesi.xlsx

 

————————————————————————————————————————————

Süreç yönetimi

 

Kanıt E1.27 2020 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu.docx
Kanıt E1.28 Dış Tetkik.jpeg
Kanıt E1.29 Genel Sekreterlik Yönetim Gözden Geçirme Raporu.pdf
Kanıt E1.30 IK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi.xlsx
Kanıt E1.31 LS-002 2020 Yılı Düzeltici Faaliyet Takip Listesi.xlsx
Kanıt E1.32 Örnek Risk Analiz Formu (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme 2020 Formu).xlsx
Kanıt E1.33 PL-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx
Kanıt E1.34 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu.xlsx
Kanıt E1.35 Düzeltici Faaliyet.jpg
Kanıt E1.36 2020 Yılı Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx
Kanıt E1.37 İç Kontrol Sistemi Soru Formu.docx
Kanıt E1.38 2020 Yılsonu İç Kontrol Sistemi Yılsonu Anket Değerlendirme Sonuçları.xlsx
Kanıt E1.39 FR-250 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2020 Yılı İç Kontrol Takvimi.docx

 

————————————————————————————————————————————

İnsan kaynakları yönetimi

 

Kanıt E2.1 2020 Yılı Aday Memur Eğitim Takvimi.pdf
Kanıt E2.2 2020-2024 Stratejik Planı Bilgilendirme Toplantısı.jpg
Kanıt E2.3 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E2.4 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E2.5 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E2.6 Personel Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu.docx
Kanıt E2.7 Personel Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı (2021).pdf
Kanıt E2.8 IK-004 Personel Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi (2020).xlsx

 

————————————————————————————————————————————

Finansal kaynakların yönetimi

 

Kanıt E2.9 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Raporu.pdf
Kanıt E2.10 2020-2024 Stratejik Planı Maliyetlendirme Tablosu.png
Kanıt E2.11 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.pdf
Kanıt E2.12 2020 Yılı Faaliyet Raporu.pdf
Kanıt E2.13 2020 Yılı Performans Programı.pdf
Kanıt E2.14 Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E2.15 Taşınmaz İcmal Cetveli.pdf
Kanıt E2.16 Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E2.17 Taşınır İcmal Cetveli.pdf
Kanıt E2.18 Örnek 2020 Kasım Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu.pdf
Kanıt E2.19 2020 Yılı Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx
Kanıt E2.20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2020 Yılı İş Takvimi.docx
Kanıt E2.21 PL-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx
Kanıt E2.22 IK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi.xlsx
Kanıt E2.23 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı İzleme Raporu.pdf
Kanıt E2.24 Örnek 2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu.pdf
Kanıt E2.25 Örnek Birim İç Kontrol Güvence Beyani.jpg

 

———————————————————————————————————————————–

Entegre bilgi yönetim sistemi

 

Kanıt E3.1 Portal Entegrasyon.docx
Kanıt E3.2 İnternet Kullanım Politikası.docx
Kanıt E3.3 Lisanslı Yazılım Kullanım Talimatı.docx
Kanıt E3.4 DD-020 Bilişim Politikaları Yönergesi.docx
Kanıt E3.5 EBYS Ekran Görüntüsü.png

 

————————————————————————————————————————————

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

 

Kanıt E3.6 TS EN ISO 27001 2017 Sertifika.jpeg
Kanıt E3.7 FR-066 Sunucu Talep Formu.doc

Kanıt E3.8 FR-067 WEB Alan Adı Talep Formu.doc
Kanıt E3.9 Bilgi Güvenliği SSL Sertifikalandırılması Ekran Görüntüsü.docx
Kanıt E3.10 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ekran Görüntüsü.png

 

————————————————————————————————————————————

Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

 

Kanıt E4.1 PR-007 Satınalma Prosedürü.pdf

 

————————————————————————————————————————————

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

 

Kanıt E5.1 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.pdf
Kanıt E5.2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E5.3 Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E5.4 2020 Yılı Faaliyet Raporu.pdf
Kanıt E5.5 Örnek Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı (Tıp Fakültesi).pdf
Kanıt E5.6 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E5.7 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E5.8 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E5.9 Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email