İç Paydaş Anketi Özet Raporları 2020

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Özet Raporu
İdari Personel Memnuniyet Anketi Özet Raporu
Öğrenci Memnuniyet Anketi Özet Raporu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email