STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI’ nın MİSYONU

 

Etkin ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir iç kontrol sistemi çerçevesinde kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını; mevzuata uygunluk, saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak ve iyi mali yönetim ilkelerini esas alarak mali ve mali olmayan tüm işlemlerin kontrolünü sağlamaktır.

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI’ nın VİZYONU

 

Anadoluda Bir Dünya Üniversitesi özülküsüyle yola çıkan Üniversitemizin hedefe giden yolda lokomotifi olmak.