Kurumsal Akreditasyon Programı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2023 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) başvurusu kabul edilen Üniversitemiz de KAP süreci hazırlık çalışmaları için değerlendirme toplantısı yapıldı.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, ve Prof. Dr. Çağrı Çırak’ın katıldığı toplantıda, Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Kürşat Öksüz tarafından KAP süreciyle ilgili değerlendirme sunumu yapıldı. Toplantıda Kalite Koordinatörlüğü Uzman Üyeleri Öğr. Gör. Nursel Kuyrukluyıldız ve Öğr. Gör. Y. Volkan Baysal yer aldı.

 

Toplantıda KAP ölçütleri ve Üniversitemizin 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu çerçevesinde mevcut durum analizi yapıldı. Bunun yanı sıra EBYÜ Kalite Yönetim Takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent Kurumsal Akreditasyon Programı ile kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin niteliğinin arttırılarak Üniversitemizin Ulusal ve Uluslararası görünürlüğün üst seviyelere çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Üst Yönetim olarak Kalite Yönetim Sistemimizde yer alan tüm koordinatörlük ve komisyonlardaki akademik ve idari personelimize desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Rektör Levent, KAP sürecinin Üniversitemize hayırlı olmasını diledi.

 

 

Loading

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email